การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3

ข้ามไปยังทูลบาร์