ข้ามไปยังทูลบาร์

ECP SUMMER CAMPS หลักสูตร “Digital mind set” & “การสร้างวิดีโอออนไลน์ ด้วย YouTube”

โครงการอบรมอบรมคอมพิวเตอร์ภาคฤดูร้อน ECP SUMMER CAMPS หลักสูตร “Digital mind set” & “การสร้างวิดีโอออนไลน์ ด้วย YouTube” ในวันที่ 24 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนนารีนุกูล โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนและวิทยากรจาก ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ม.อุบลราชธานี พร้อมคณะ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ