ข้ามไปยังทูลบาร์

ECP Summer Camp หลักสูตรการผลิตหนังสั้น โดย อาจารย์จิมมี่ สาขามัลติมีเดียและแอนนิเมชั่น

กิจกรรมค่าย ECP Summer Camp หลักสูตรการผลิตหนังสั้น โดย อาจารย์จิมมี่ สาขามัลติมีเดียและแอนนิเมชั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี : ในระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2561 ณ ตึก 30 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้เข้าอบรมนักเรียนหลักสูตร ECP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวมทั้งหมด 36 คน