ข้ามไปยังทูลบาร์

ห้องเรียน ECP แนะแนวในการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพคอมพิวเตอร์ (ECP) ได้ออกแนะแนวในการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพคอมพิวเตอร์ (ECP) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพและมาตรฐานการศึกษา เน้นต้นแบบด้านคอมพิวเตอร์ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้าน ICT และพร้อมก้าวเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสู่ยุค Thailand 4.0 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม และ โรงเรียนอุบลวิทยาคมโดยมีนายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) คณะครูและตัวแทนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 4 โดยมีกำหนดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) โทร.085-3166979