ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก โครงการโอลิมปิดวิชาการ สอวน. ค่าย 1

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ นายวรพล รังษี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1