ค่ายสร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มพลังบวก เพื่อความสำเร็จ

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 -16.00 น.กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ ECP ได้จัดค่ายสร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มพลังบวก เพื่อความสำเร็จ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ECP บรรยายโดย รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชถัฏอุบลราชธานี