หน้าแรก

YES! WE ARE

Coding และสร้างสรรค์นวัตกรรม

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับต้นแบบนวัตกรรมทางความคิด ในนวัตกรรมการเรียนโปรแกรม วิวัฒนาการเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยี Internet of Things

ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

สร้างทางเลือกและความหลากหลายทางการศึกษา ปลูกจิตสำนึกให้เป็นพลโลกจึงได้จัดหลักสูตรการศึกษาห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เน้น คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรียนอย่างสร้างสรรค์ เน้นประสบการณ์จริง

การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และเปิดประการณ์จริงในการเรียน กับวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ พร้อมผลักดันให้นักเรียนได้ประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา

1 %
ความสนใจ
1 %
ผลการเรียน
1 %
ผลงานดีเด่น
1 %
กิจกรรมวิชาการ
1 %
การสนับสนุน

ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย
iMac Classroom

เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียนคุณภาพ และ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเป็นเลิศ มีความเชื่อมั่นในตนเอง

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ผลการสอบเข้ามหาลัยของรุ่น 1

  • นักเรียนได้เข้ามหาวิทยาลัย ตามที่นักเรียนตั้งเป้าหมายไว้
  • ติดมหาลัยอันดับต้นๆของประเทศไทย 100%

คณะ/วิทยาลัย ที่นักเรียนตั้งเป้าหมาย

  • วิศวกรรมศาสตร์
  • ครุศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • แพทย์ศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์
  • บริหารศาสตร์
อัตราการสอบติดมหาลัยรอบ 1 Portfolio 79.99%

ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม

เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล ( Digital Intelligence ) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถณะการบูรณาการข้ามศาสตร์ และมีคุณลักษณะของความเป็น          ผู้ประกอบการ เพื่อร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพิ่มโอกาศ                   และมูลค่าให้กับตัวเอง และสังคม

ภาพกิจกรรม

ศาสตร์และทักษะแห่งอนาคต >

MOU : ความร่วมมือทางการศึกษา

previous arrow
next arrow
Slider

REVIEWS : รีวิว

สวัสดีค่ะ...!! ก่อนอื่นเลยคือได้ตัดสินใจมาสมัครสอบในรอบการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษแล้วเป็นปีแรกที่ โครงการ ecpได้เปิดเป็นปีแรกด้วย เลยได้เปิดใจลองสมัครดู ตอนแรกไม่ได้คาดหวังเลยค่ะว่าจะติดหรือไม่ติด เอาง่ายๆว่ามาลองสอบดู แต่พอผลออกมาคือติด เป็นลำดับ3 เลยไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ดูก่อน เพราะอีกอย่างค่าเทอมก็ต้องสูงขึ้นมากว่าห้องเรียนปกติ แล้วผลตอบรับคือพ่อแม่สนับสนุนและได้ให้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในโครงการนี้
Slider

ทำไมต้องเรียน ECP ?

มุ่งเน้นให้นักเรียนสอบติดในคณะที่นักเรียนอยากเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

มีห้องเรียนเรียนคุณภาพ แหล่งสื่อการเรียนรู้ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย

กิจกรรมเรียนเสริมเนื้อหา อบรมทั้งในและนอกสถานที่ กับวิทยากรที่มีผลงานโด่ดเด่นด้านวิชาการ เพื่อให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้ทั้งใน และนอกสถานศึกษา

ส่งเสริมการเรียนรู้ Coding และสร้างสื่อนวัตกรรม เพื่อให้ตอบโจทย์กับยุคสมัยปัจจุบัน

News & Events

Scroll Up