รายการแข่งขัน: การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
จัดโดย : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ผลการแข่งขัน : รองชนะเลิศอันดับ 1
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน : เด็กชายปกรณ์ ละออเอี่ยม , เด็กชายภาณุวัฒน์ แก้วกลึงกลม , เด็กชายพิฆเนศ วงษ์อุ่น

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3