รายการแข่งขัน: การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
จัดโดย : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ผลการแข่งขัน : รองชนะเลิศอันดับ 2
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน : นางสาวพัชรียา ภูกัณหา , นางสาวณิชา กุลวงศ์ , นายสุธิวัฒน์ สิงห์พัฒน์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6