รายการแข่งขัน: การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
จัดโดย : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ผลการแข่งขัน : ชนะเลิศ
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน : เด็กชายกิตติภัทร เคนผาจิตร , เด็กชายรพีภัทร นาบำรุง , เด็กชายอภิสิทธิ์ ไชยโกษฐ์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3