รายการแข่งขัน: การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
จัดโดย : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ผลการแข่งขัน : รองชนะเลิศอันดับ 1
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน : นายสุวัจน์ชัย แสงสว่าง , นางสาวศรัณย์ภัทร ต้นพรหม , นางสาวขวัญจิรา จำปา

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6