รายการแข่งขัน: การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
จัดโดย : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ผลการแข่งขัน : รองชนะเลิศอันดับ 1
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน : เด็กชายอภิสิทธิ์ ไชยโกษฐ์ , เด็กชายเทพนคร อิ่มสมโภช , เด็กชายกรวิชญ์ เจริญชัย

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3