รายการแข่งขัน: การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
จัดโดย : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ผลการแข่งขัน : เหรียญทองแดง
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน : นายจิณัฐติกรณ์ ดาเหลาธิพัทธ์ , นายเขมทัตต์ วงศ์สุนา

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6