รายการแข่งขัน: การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
จัดโดย : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ผลการแข่งขัน : เหรียญทองแดง
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน : เด็กชายฐาณทรณ์ บุดดีวงษ์ , เด็กชายพิฆเนศ วงษ์อุ่น , เด็กชายอัครพล เทียมทัด

การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3