รายการแข่งขัน: การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
จัดโดย : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ผลการแข่งขัน : ชนะเลิศ
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน : เด็กชายฐาณทรณ์ บุดดีวงษ์ , เด็กชายอัครพล เทียมทัด , เด็กชายณัฐวุฒิ แจ้งอรุณ

การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3