Calendar

ก.พ.
24
เสาร์
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ @ ห้อง มสธ. โรงเรียนนารีนุกูล
ก.พ. 24 – ก.พ. 28 all-day
มี.ค.
10
เสาร์
สอบเข้า-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) @ โรงเรียนนารีนุกูล
มี.ค. 10 all-day
มี.ค.
11
อาทิตย์
สอบเข้า-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) @ โรงเรียนนารีนุกูล
มี.ค. 11 all-day
มี.ค.
15
พฤหัส
ประกาศผลสอบ-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) @ โรงเรียนนารีนุกูล
มี.ค. 15 all-day
มี.ค.
16
ศุกร์
ประกาศผลสอบ-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) @ โรงเรียนนารีนุกูล
มี.ค. 16 all-day