เวทีศักยภาพห้องเรียนพิเศษ และ Open House 2018

ขอเชิญร่วมงานเวทีศักยภาพ และ Open House 2018 ณ หอประชุม 113 ปี นารีนุกูล ร่วมชมการแสดงนิทรรศการการประกวด แข่งขัน การออกร้าน การแสดง Word Shop อีกมากมาย ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561