เชิญร่วมงาน “วันครอบครัวห้องเรียนพิเศษ ECP” ครั้งที่ 1

ห้องเรียนเพิเศษคอมพิวเตอร์ ECP

ขอเชิญร่วมงาน
“วันครอบครัวห้องเรียนพิเศษ ECP” ครั้งที่ 1
วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561
ณ ครัวอิ่มแซ่บ(ห้วยวังนอง) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี