รายชื่อ รหัสนักเรียน และภาพแสดงการปักอักษรย่อ จุด ดาว และชื่อ

ประกาศแจ้งถึงนักเรียนใหม่ห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพด้านคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 และภาพแสดงการปักอักษรย่อ จุด ดาว และชื่อ

ดาวโหลดไฟล์คลิก 

รายชื่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1