13 กุมภาพันธ์ 2562 หอประชุม 113 ปี นารีนุกูล

Narinukun : Pre-ExcellenceProgramme Camp

Narinukun : Pre-ExcellenceProgramme Camp

โครงการค่ายเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนนารีนุกูล

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุม 113 ปีนารีนุกูล

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม