28 เมษายน 2562 หอประชุม 113 ปีนารีนุกูล

ประชุมผู้ปกครองกลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนนารีนุกูล ประจำปีการศึกษา 2562 

ประชุมผู้ปกครองกลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนนารีนุกูล ประจำปีการศึกษา 2562

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 โรงเรียนนารีนุกูลได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ เพื่อให้รับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติของทางโรงเรียนและสร้างเครือข่ายผู้ปกครองประจำชั้นเรียน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม