17 พฤศจิกายน 2561 ห้องประชมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล

โครงการต้นกล้านารีนุกูล ค่ายวิชาการ ECP 2018 การอบรมการเรียนรู้ Coding & Computing Science

โครงการต้นกล้านารีนุกูล ค่ายวิชาการ ECP การอบรมการเรียนรู้ Coding & Computing Science

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

ณ ห้องประชมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล

เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โดยฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ Coding & Computing Science และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ การแก้ปัญหาตามขั้นตอนวิธี และ เรียนรู้การใช้งาน micro bit

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม