9 ตุลาคม 2561 บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

โครงการค่ายเสริมประสบการณ์นอกสถานที่ (บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

ดูงานและการทำงานจริงของ เวิรคพ้อย จัดแสง สี เสียง ดูกระบวนการทำงาน การจัดฉาก แสง สี เสียง ในการถ่ายรายการ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม