9 ตุลาคม 2561 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

โครงการค่ายเสริมประสบการณ์นอกสถานที่ (บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช.)

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร มีกิจกรรมดีๆ รู้จักหน่วยงานภายใน สวทช และแขนงวิทยาศาสตร์หลายๆอย่าง

 

เช่น mtec biotech nectec เป็นกิจกรรมวิชาการที่แน่นมากครับโชคดีของโครงการ ห้อง ECP ที่มีผู้ใหญ่ใจดีที่ผมรู้จักช่วยติดต่อประสานงานให้จนสำเร็จลุล่วง ขอบคุณผู้ปกครอง นักเรียนและคุณครูที่ปรึกษาที่มีส่วนช่วยในครั้งนี้ครับ ครอบครับ ECP หัวใจ 64 บิต ขอบคุณครับ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม