9 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการค่ายเสริมประสบการณ์นอกสถานที่ (บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ ค่ายระดับนานาชาติ)

บริษัทคิวบิกครีเอทีฟ ค่ายระดับนานาชาติ ที่สนุกสนานและได้ความรู้ สร้างความสามัคคี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม