9 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการค่ายเสริมประสบการณ์นอกสถานที่ (รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า ผอ.สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า ผอ.สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ หน.ภาควิชาวิศวะกรรมคอมพิวเตอร์ บรรยาพิเศษอาชีพทางคอมพิวเตอร์และการศึกษาต่อ และสร้างแรงบรรดาลใจ ในการเข้าศึกษาต่อ ระบบในการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม