26 สิงหาคม 2561 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดชลบุรี-ระยอง

โครงการค่ายเสริมประสบการณ์นอกสถานที่ ลาดกระบังฯ ชลบุรี-ระยอง

โครงการค่ายเสริมประสบการณ์นอกสถานที่ ลาดกระบังฯ ชลบุรี-ระยอง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม