4 มิถุนายน 2562 วัดป่าสว่างวีรวงศ์ อำเภอสว่างวีรวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการค่ายคุณธรรม “ต้นแบบคนดี นารีนุกูล” สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการค่ายคุณธรรม “ต้นแบบคนดี นารีนุกูล” สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

ดป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม