8 มกราคม 2562 วัดป่าสว่างวีรวงศ์ อำเภอสว่างวีรวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการค่ายคุณธรรม “ต้นแบบคนดี นารีนุกูล” ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการค่ายคุณธรรม “ต้นแบบคนดี นารีนุกูล”  สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม