17 สิงหาคม 2561 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

นำเสนองานสื่อการเรียนการสอน “วิทยาการคำนวณ”

โรงเรียนนารีนุกูลนำเสนอสื่อการเรียนการสอน “วิทยาการคำนวณ” หลักสูตรการสอนใหม่ ที่ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม