11 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เขาใหญ่คีรีธารทิพย์

ค่ายเสริมประสบการณ์นอกสถานที่ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี-เขาใหญ่คีรีธารทิพย์)

ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ค่ายกิจกรรมความรู้ การเสริมสร้างวินัย และกิจกรรมค่ายเสริมประสบการณ์ที่สนุกสนานและได้ความรู้ สร้างความสามัคคี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม