9 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการค่ายเสริมประสบการณ์นอกสถานที่ (แนะแนวทางผ่านค่าย สอวน.)

พี่นาย นักศึกษาค่าย สอวน. คอมพิวเตอร์ สอบติดตั้งตั้ง ม.2 ได้โควตาเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์ แนะแนวทางการผ่าน สอวน. ค่าย 1 และ ค่าย 2 (ตั้งใจ มุ่งเน้น เก็บความรู้ตั้งแต่ม.ต้น เพราะใช้เนื้อหาในการสอบตั้งแต่ม.ต้น ในการสอบ อ่านหนังสือ )

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม