9 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โครงการค่ายเสริมประสบการณ์นอกสถานที่ (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้แนะนำการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย คณะและสาขาในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อให้น้องรู้จักตัวเองมากขึ้นว่า จบม.ปลายจะต้องลงเรียนคณะไหนสาขาอะไร และทราบข้อมูลและการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม