29 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนนารีนุกูล

โครงการสอนเสริมเพื่อพิชิตโอลิมปิควิชาการ สอวน.

โครงการห้องเรียนพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ (ECP) โรงเรียนนารีนุกูล ได้จัดโครงการสอนเสริมเพื่อพิชิตโอลิมปิควิชาการ สอวน. เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เข้าเรียน…

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม