5 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนนารีนุกูล

กิจกรรมสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ โดยวิทยากรเป็นอาจารย์จาก ม.อุบลฯ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม